Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Sušare / pušnice

Sušare / pušnice

KOMORE ZA DIMLJENJE I ZRENJE

Klima komore su uređaji namenjeni za tehnološki proces termički neobrađenih fermentovanih proizvoda sa mogućnošću korišćenja starter kulture, GLD ili za klasičnu proizvodnju trajnih salama, kobasica, šunke, slanina i ostalih dimljenih mesa.

Mikroprocesorski komandni sistem klima-komora obezbeđuje optimalni protok toplote, vlažnosti, brzinu i smer strujanja cirkulisanog vazduha, usisavanje svežeg vazduha i izmenu cirkulisanog vazduha. Režim regulacije je moguće izabrati prema: 

  • apsolutnoj vlažnosti
  • entalpie
  • klasičnom strujanju

1. fazu fermentacije (zrenje, sušenje, dimljenje hladnim dimom) a promenom zadatih parametara i isključivanjem dimogeneratora možemo u istoj komori obavljati i 2. fazu fermentacije – dozrevanje, sušenje, skladištenje,

i odvojeno Komore za zrenje koje su namenjene za 2. fazu fermentacije – dozrevanje, sušenje, skladištenje.

free

Imate pitanje? Stupite u kontakt

Contact Form 1