Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Komore za šokiranje

Komore za šokiranje

  • kapacitet zamrzavanja je 2-25 t/24 sata, u jednoj ili dve šarže;
  • temperatura vazduha je -35 do -40◦C;
  • brzina strujanja vazduha je 3-5 m/s;
  • vreme zamrzavanja se kreće od 5-25 časova u zavisnosti od vrste proizvoda i rashladnog kapaciteta agregata;
  • brzina zamrzavanja se kreće od 0,1-1 cm/h
TUNELI

BRZO SMRZAVANJE

Tunel za duboko zamrzavanje je važan element u proizvodnji prehrambenih proizvoda. Roba se zamrzava velikom brzinom usled intenzivnog strujanja vazduha i niskih temperatura na isparivaču, a vreme trajanja smrzavanja je u proseku sat po toni. U projektovanom tunelu za zamrzavanje temperatura isparavanja radnog fluida iznosi -42°C. Roba koja ulazi u tunel je prethodno ohlađena prilikom transporta na temperaturu 1°C.  Ovakav način tretiranja robe, tzv. „šok smrzavanje“ osigurava visok kvalitet prehrambenih  proizvoda zbog formiranja malih kristala koji ne probijaju opne tkiva. Uslovi u tunelu se osiguravaju pomoću isparivača ukupne snage prilagođenog konkretnom zahtevu. Korišćen fluid je freon R404A, a ovako niske temperature isparavanja osiguravaju se dvostepenom kompresijom.

Savremeni način prerade svežih prehrambenih proizvoda zahteva i duboko zamrzavanje. Tunele za duboko zamrzavanje izrađujemo kao samostalne jedinice ili u sklopu cele hladnjače. Izrada tunela je specifična i zavisi od vrste hrane koja se zamrzava. Tuneli su različitih kapaciteta i dimenzija, a zavisno od vaših potreba, prilagođeni su vrsti, količini i vremenu zamrzavanja.

Nakon što se postupak smrzavanja završi, roba se prebacuje u minusne lager komore. Minusne lager komore su bitne za očuvanje postignutog kvaliteta usled prethodnih procesa. Temperatura isparavanja fluida u komorama za zamrzavanje je -32°C. Uslovi u komorama osigurani su pomoću isparivača ukupne snage prilagođenog konkretnom zahtevu. Radni fluid je R404A.

free

Imate pitanje? Stupite u kontakt

Contact Form 1