Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Toplotne pumpe

Toplotne pumpe

Ušteda

Mesečni troškovi grejanja

Električni kotao
Gas
Drvo
Toplotna pumpa
  • Do 55 °C temperature polazne vode.
  • Toplotna pumpa sa električnim pogonom za grejanje-hlađenje i pripremu sanitarne vode monovalentnim ili bivalentnim instalacijama grejanja.
  • Faktor grejanja ( COP ) od 4 do 5 u slučaju da je primarna voda od 12 do 14°C
  • U slučaju veće temperature podzemne vode od 16 do 18°C na primer u
    Vojvodini ( Panonska Nizija) pri niske temperature polazne vode
    koeficijent učinka (COP) može biti čak i 6 do 6,5

DUGOROČNA UŠTEDA NOVCA I ENERGIJE

Toplotna pumpa je efikasan i ekonomičan sistem za grejanje koji koristi obnovljivu energiju iz prirodne okoline. U procesu zagrevanja, toplotna pumpa koristi 70-80% energije iz toplotne energije iz dubine zemlje, dok ostalih 20-30% čini električna energija.

Tokom rada, toplotna pumpa izvlači energiju iz okoline i prenosi je na rashladni medij u rashladnom krugu. Ovaj medij isparava pod uticajem toplote i zatim se usisava kompresorom, gde se sabija i podiže na višu temperaturu. Zatim, vrela para struji u kondenzatoru gde se kondenzuje i pri tome oslobađa toplotu koja se koristi za zagrevanje.

Rashladni medij nastavlja svoj put kroz sistem, prolazeći kroz ekspanzioni ventil i vraća se u normalno stanje, čime se ciklus ponavlja. Važno je napomenuti da električna energija koja se koristi nije izgubljena, već prelazi u potencijalnu energiju rashladnog medija.

Primenom toplotne pumpe, uz potrošnju električne energije od 1 kW, moguće je minimalno proizvesti 4-5 kW energije za zagrevanje, što rezultira visokim faktorom snage od 4 do 6. Ovo čini toplotnu pumpu jednostavnim i ekonomičnim rešenjem za zagrevanje i hlađenje prostorija.

Uz dugoročnu uštedu novca i energije, toplotna pumpa pruža održivu opciju za grejanje i hlađenje prostora, smanjujući ekološki uticaj i doprinoseći očuvanju životne sredine.

Gde je isplatljivo?

Gde je isplatljivo koristiti toplotnu pumpu?

Porodične kuće

Toplotna pumpa omogućava efikasno i ekonomično zagrevanje porodičnih kuća. Ona koristi obnovljivu energiju iz prirodne okoline i pruža stabilnu i udobnu temperaturu u prostoru

Grejanje bazena

Uz pomoć toplotne pumpe, bazeni se mogu grejati efikasno i ekonomično. Toplotna pumpa koristi toplotnu energiju iz prirodne okoline kako bi zagrejala vodu u bazenu, omogućavajući uživanje u toplim bazenskim vodama tokom cele godine.

Stambeni objekti

U stambenim zgradama i kompleksima, toplotna pumpa može obezbediti centralno grejanje i hlađenje, pružajući individualnu kontrolu temperature za svaki stan. To omogućava uštedu energije i troškova grejanja u celom objektu.

Industrijska topla voda

Toplotne pumpe se takođe koriste za proizvodnju industrijske tople vode u raznim industrijama. One obezbeđuju pouzdan izvor toplote za procese kao što su pranje, sterilizacija, zagrevanje i druge industrijske potrebe.

Plastenici

Toplotna pumpa je idealna za grejanje plastenika jer omogućava održavanje optimalnih temperatura za rast i razvoj biljaka. Ona obezbeđuje konstantan izvor toplote koji je neophodan za gajenje biljaka u kontrolisanim uslovima.

Autoperionice (CarWash)

Toplotna pumpa se može koristiti u autoperionicama za zagrevanje vode koja se koristi za pranje vozila. Ona omogućava efikasno grejanje vode i smanjuje troškove energije u operativnom procesu.

Isporučuje se sa sledećim karakteristikama: